Devetnica u čast blaženog Alojzija Stepinca

Prvoga veljače počinje devetnica u čast blaženog Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika. Devetnica kojom se pripremamo za Stepinčevo namijenjena je hrvatskim katoličkim obiteljima (naravno, svatko ju može namijeniti i na osobnu nakanu).

Uz devetnicu tijekom koje se mole Molitva u čast bl. Alojzija Stepinca, Litanije bl. Alojzija Stepinca i Molitva za njegovo proglašenje svetim, za svaki dan ovdje je i ulomak iz Stepinčevih propovijedi, govora i nagovora. Preporučuje se jednom u ovih devet dana pričestiti se na nakanu devetnice, a ako je potrebno, i ispovjediti se. Svaki dan prije litanija može se izmoliti i krunica.

Prvi dan

Žalosno gledamo, kako se sva dobra ruše. Kao da je sve zahvatio razorni potres: sve se koleba i trese; nema ni u čem stalnosti. Zlo se razlijeva u daleke širine, ali se zarilo i u dubine; pokolebalo je i temelje; otrovni crv zagrizao je i korijen. Taj korijen – to je obitelj, koja je temelj naroda i kraljevstva Božjega na zemlji. Sa strahom i tugom gledamo već na tolike razvaline i ruševine naših hrvatskih obitelji. Nestaju s naših kućnih ognjišta toplote blage Božje ljubavi, popuštaju i kidaju se svete veze, bure strasti pustoše obiteljskim svetištima sve do gole pustoši.

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Gospodine, smiluj se! 

Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se!

Oče nebeski Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti Bože,

Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, dobri Pastiru,

Isuse, jakosti mučenika,

Isuse, učitelju apostola,

Isuse, svjetlosti istinita,

Isuse, dobroto beskrajna,

Isuse, kruno sviju svetih, smiluj se nama!

Sveta Marijo, moli za nas!

Bl. Alojzije Stepinče,

Pastiru siromašnih,

Hrabri svjedoče Božje ljubavi,

Branitelju crkvenog jedinstva,

Uzore kršćanske mirne savjesti,

Zrno umrlo za plodove vječnosti,

Jasni svjetioniče u tami nasilja,

Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi,

Blaga roso duhovnih darova,

Žarka iskro svećeničke duhovnosti,

Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži,

Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima,

Vjerni nasljedovatelju Kristova križa,

Navjestitelju Božje istine,

Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije,

Primjeru ispovjednika Kristova imena,

Prokušani služitelju euharistijskog otajstva,

Vjerodostojni pronositelju poniznosti,

Ljubitelju svete Majke Crkve,

Tješitelju nevino osuđenih,

Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja,

Uresu crkvenoga zajedništva,

Donositelju Kristove radosti ožalošćenima,

Zaštitniče potlačenih i napuštenih,

Protivniče svake nepravde,

Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života,

Propovjedniče pravednosti,

Gorljivi tražitelju pomirenja,

Revni graditelju sloge među narodima,

Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva,

Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji,

Gromki glasu onih kojima je glas oduzet,

Potporo slabih i odbačenih,

Neumorni suputniče klonulih,

Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi,

Postojani stožeru u našim kušnjama,

Nesebični darivatelju primljenih dobara,

Promicatelju istinskoga domoljublja,

Dragocjeni daru Crkvi Hrvata!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine! 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Alojzije. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Gospodine, Bože naš, ti si bl. Alojziju Stepincu dao milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Molitva u čast bl. Alojzija Stepinca

Svemogući i milosrdni Oče, ti si nam u blaženom Alojziju dao sjajni lik Dobrog Pastira koji, učvršćen jakošću Duha Svetoga, dade svoj život za svoj narod. Daj nam nasljedovati primjer njegove slobode i čvrstoće ispovijedanjem prave vjere u jedinstvu Katoličke Crkve da Ti tako ostanemo vjerni sve do smrti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Zdravo Presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske! Premda nevrijedni da Ti služimo, ipak Te, uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju, izabiremo danas pred cijelim dvorom nebeskim za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našega naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.

Molimo Te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskog Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si Kraljica i Majka milosrđa, Pomoćnica kršćana i Tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.

Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetove poglavare, cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednoć do vječnog života da slavimo ondje trojedinog Boga uvijeke. Amen.

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,

Blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,

Pozvao si da ti služi

Kao navjestitelj i branitelj istine

i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.

Poslušan tvojoj Riječi

I vođen Duhom tvoje ljubavi,

Zauzimao se za siromašne i obespravljene;

Ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,

Pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju.

Ponizno te molimo

Da nas obdariš svojom radošću

Te blaženog Alojzija ubrojiš

Među svece sveopće Crkve,

Da bismo ga mogli još predanije slijediti

I uteći se njegovu moćnom zagovoru

U svojim životnim potrebama.

Po njegovim molitvama jačaj proročki glasi Crkve

Koji širi nadu u dolazak tvoga kraljevstva,

Praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije,

Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Drugi dan

Naše obitelji treba da i opet postanu škole i vježbališta kršćanskih kreposti, osobito kreposti straha Božjega i pobožnosti. Muž i žena moraju prije svega biti svjesni dostojanstva i veličine svetoga ženidbenoga veza, a potom i preozbiljne i po vječnost odlučne odgovornosti pred Bogom Sucem; djeca moraju u roditeljima neprestano gledati zamjenike Božje, u čijim je rukama položen za njih blagoslov Božji i prema tomu sudbina njihova na ovom i na drugom svijetu.

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Treći dan

Nikad, dakle, ne možemo dovoljno naglasiti, da bi sva vaša sloboda bila pusta fikcija, koja nosi u sebi klicu smrti, ako sav vaš javni i privatni život ne bi bio prožet duhom Evanđelja i ako naše kršćanstvo ne bi bilo čitavo i potpuno. Vi ste, govori apostol, ‘slobodni, ali ne da biste imali slobodu kao pokrivač pakosti nego kao sluge Božje. Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja štujte.’ (1 Pt 2,16). Ta recite mi, zar ima veće karikature slobode i rodoljublja negoli je, recimo, mladić kojemu su usta puna hvale i domovini i njezinoj slobodi, a već je razvratnim svojim životom strovalio možda u propast nekoliko djevojaka, koje bi mogle postati dobre majke i vrijedne domaćice? Zar ima veće karikature slobode i rodoljublja negoli je, recimo, djevojka, koja se ističe u javnosti rodoljubnim radom, a već prije nego je stupila u brak nosi na duši teret zločina ubojstva djeteta, a možda i više njih, a koje bi djece domovina, da su rođena u zakonitom braku i čestita odgojena, trebala više nego korice kruha? Zar ima veće karikature slobode i rodoljublja od liječnika, kojemu su usta možda puna hvale domovini i njezinoj slobodi, a ordinacija mu je grobnica narodne budućnosti, u kojoj osobna pohlepa za imetkom prelazi preko svih zakona i Božjih i državnih, koji danas u istinskom interesu narodnog opstanka s punim pravom ubojstva djece kažnjavaju smrću?

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Četvrti dan

Uz strah Božji treba da kuće naših obitelji ispunja i duh tople pobožnosti, koja će se pokazati osobito u zajedničkoj molitvi prije i poslije jela, u zajedničkoj večernjoj molitvi, osobito u molitvi svete krunice, pa u nedjeljnoj pobožnosti, kod koje će se uz prikladne molitve čitati sveto Pismo, kršćanski nauk ili koje drugo pobožno štivo. U starini su ti lijepi običaji krijepili i držali obitelji naših pređa u zdravlju i blagostanju, pa se tako nadamo da će naše nastojanje u tom pravcu uroditi istim plodovima. Jer ‘gdje su dvojica ili trojica u moje ime skupljeni, ja sam među njima’ – kaže Isus Krist, a čega nam više treba i što će više očuvati i spasiti naš narod i kraljevstvo Božje kod nas nego li to, da se Isus Krist nastani u našim obiteljima!

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Peti dan

Naša narodna poslovica veli, da dobra žena drži tri ugla kuće. Ako je tako, je li onda čudo, da Sveto Pismo traga za njom kao za dragim biserom kad pita: ‘Jaku ženu tko će naći? Jer vrijedi više nego biser.’? Ako ju je bilo još mnogo teže naći prije, nema sumnje da ju je još mnogo teže naći danas. Jer u ovo naše žalosno doba, kad se vrijednost čovjeka ne mjeri po krjepostima nego po novcu; kad se vrijednost čovjeka ne mjeri po razumu prosvijetljenu vjerom, već po srcu gonjenu strašću, nije laka stvar naći ženu, o kojoj govori Sveto Pismo, a koja mora da ima u sebi ona tri svojstva, koja sačinjavaju tri ugla kuće kojoj pripada. Ta svojstva nisu ništa drugo nego iskrena pobožnost, stidljiva povučenost i neumorna radinost. Kako vidite, oznake te jake žene dijametralno su oprečne onima, kakve si zamišljaju razni sistemi, koji bi htjeli zamijeniti kršćanstvo, kao što recimo komunizam, a koji smatraju za ideal žene onu, koja je prezrela Boga, prezrela svoje poštenje i prezrela pošteni i ustrajni rad. Izbor, na što ćete se odlučiti vi, taj prepuštam vama, jer imate od Boga dani razum i slobodnu volju, kojom se možete služiti ili na svoju sreću i spas ili na svoju propast, jer je ‘svatko kovač svoje sreće!’

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Šesti dan

Katolicima danas mnogo fali junaštvo i odvažnost u ispovijedanju svete Kristove vjere. Vi, muževi, budite u tome odvažni! Budite uvijek i na svakom mjestu pravi sinovi Crkve, budite pravi katolički muževi i u obiteljima svojima i u javnome životu. U obiteljima svijetlite svojim dobrim primjerom. Budite muževi ne na jeziku, nego na djelu. Treba li dati drugima u obitelji primjer, kako treba moliti, kako treba polaziti k stolu Gospodnjem, kako treba živjeti kršćanskim životom, tad u prvom redu vi, muževi, treba da prednjačite i budete svjetlo drugima. Danas, kada je naša omladina izvrgnuta tolikim pogibeljima, ako vi muževi ne svijetlite, ako vi ne vodite, ako vi ne nastojite svim silama oko njezina boljitka, uzalud će se truditi tad svećenik Božji. Budite zato pravi katolički muževi u obiteljima svojima i primjerom svojim prednjačite u dobru. Držite se one Kristove: ‘Primjer sam vam dao, da kao što je činim, činite i vi.’

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Sedmi dan

Božje pravo, koje je uzdiglo ženidbu na čast sakramenta i učinilo ju nerazrešivom, mora danas da ustupi mjesto ljudskom pravo, stvorenom prema pohotama i neurednim željama pokvarene ljudske naravi. Gazi se najvećom lakoćom zakon Božji, na kojem počiva temelj obitelji, i budućnost i sreća svakog pojedinog naroda i čitavog čovječanstva. Može li Bog da mirno gleda na sve to? Uzdrmani su temelji poštenja, uzdrmani su temelji morala i čestitosti. Prava bračna vjernost postala je nešto neobično za naše doba, a komunistima postala je čak ruglo. Ideal je postala potpuna razvratnost tako, te se ljudi kao razumna bića ne ravnaju više zakonom Božjim nego žive kao konj i mazga koji nemaju razuma! Svakome poštenom čovjeku i prijatelju naroda nameće se onda i nehotice pitanje, kuda sve to vodi? Ako se na tako laku ruku razvrgavaju bračne zajednice, može li se onda govoriti o čestitom obiteljskom životu? Može li se govoriti o savjesnom odgoju mladeži? Može li se govoriti o sigurnosti građanskog poretka? Može li čovjek onda konačno biti siguran za svoj život i za svoju imovinu? Zakoni su Božji usko povezani među sobom, i raskineš li jedan, kidaju se i drugi, i onda se sve ruši kao i stroj, što prestaje raditi, ako se izvadi ma samo i jedan kotač.

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Osmi dan

Zahvalite Gospi za tradicionalni osjećaj poštenja i čestitosti, koje izvire iz svete vjere, kao što i potok iz bistrog izvora. Zahvalite Joj za sačuvani osjećaj poštenog i kreposnog kršćanskog obiteljskog života, koji je temelj zdravog narodnog života, a koji nije kadra nadomjestiti nikakva umjetna krparija civilnih naredaba i zakona, kako to gledamo svojim očima danas u Europi i svijetu. Zahvalite Joj za osjećaj poštenoga građanskog poretka, koji se temelji na zakonu Božjem, a kojeg nisu kadri zamijeniti nikakvi sistemi koji ne računaju na Boga, zvali se oni rasistički ili se pokrivali crvenom boljševičkom krpom. Zahvalite Joj konačno i za materijalni prosperitet vašega grada. Ako on materijalno ne stoji kao drugi veliki gradovi svijeta, zapamtite da po riječima Svetog Pisma: ‘Bolje je dobro ime nego veliko bogatstvo!’ To potvrđuje i naša narodna poslovica – Bolji je dobar glas nego zlatan pas! Na svemu dakle, dragi moji vjernici, da se poslužim riječima sv. Pavla, na svemu zahvalite danas Bogu i Majci Božjoj. To je sveta vaša dužnost. Ali to je ujedno i najbolja preporuka i molba da primite nova dobročinstva u budućnosti.

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Deveti dan

Vjerna Bogu i svetoj Kristovoj Crkvi izvršit će naša Hrvatska onu uzvišenu misiju, koju zemaljska domovina imade da vrši u promicanju nadnaravnih dobara svojih članova. Vjerna Bogu i Crkvi pokazat će da vjeruje, da je konačni cilj svega ljudskog teženja vječnost, gdje se nalazi prava vječna domovina. Cijeneći i zaštićujući vjerske i moralne vrednote, pokazat će da vjeruje, da je zemaljska domovina samo onda prava majka, kad nam sklapa ruke i uči nas ‘dati Bogu Božje’, te da je samo onda istinska skrbnica našeg života, kad nam korake upućuje na staze, koje vode u visinu i kad uklanja smutnje od duša, koje je Bog stvorio za sebe.

Litanije bl. Alojzija Stepinca
Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca
Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim